Obaveštenje

Ovim putem obaveštavamo sve naše klijente da je Komisija za hartije od vrednosti Rešenjem Broj: 6/0-21-278/103-13 od 05.02.2016. godine brokersko-dilerskom društvu ATHENA CAPITAL a.d. Beograd privremeno zabranila obavljanje svih poslova iz dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva, u trajanju od dodatnih 30 dana, počev od 08.02.2016. godine.

ATHENA CAPITAL AD BEOGRAD obaveštava sve sadašnje i buduće klijente da je 18.07.2012. godine dobila Rešenje o usklađivanju sa Zakonom o tržištu kapitala i davanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva broj 5/0-03-2024/5-12 od 16.07.2012. godine od strane Komisije za hartije od vrednosti, kojim su sva osnovna akta društva usklađena sa novim Zakonom o tržištu kapitala.

Nova osnovna akta počinju da se primenjuju osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva, odnosno 27.07.2012.godine, a objavljena su odeljku O nama | Dokumenti.

Kontakt

ATHENA CAPITAL A.D.

Adresa Uskočka 8
11000 Beograd, Srbija
Telefon 011/ 26-31-854
Faks 011/26-31-854
e-mail office@athenacapital.rs
Radno vreme sa klijentima 9:00–15:00 h